Luk alle
Åben alle

Konferencen henvender sig bredt til alle med interesse for at hjælpe unge godt igennem skolen og godt videre i uddannelse og job - ledere, medarbejdere og andre interessenter fra organisationer, som er interesseret i uddannelse og uddannelsesindsats for unge (skoler, uddannelsesinstitutioner, kommunale afdelinger, frivillige organisationer, lokale politikere m.fl.).

kl. 8.30 - 9.00: Ankomst, morgenmad og networking

kl. 9.00-9.10: Velkomst ved borgmester Peder Christian Kirkegaard, formand for URIS

kl. 9.10-9.45: Unge i Skive Kommune – hvem er de og hvad er de i gang med? ved UU Skive

kl. 9.45-10.45: Ny udsathed i ungdomslivet – hvordan kan det forstås, og hvad kan vi gøre? ved Anne Görlich, Center For Ungdomsforskning

kl. 10.45: Pause

kl. 11.00-12.00: ”De er ordnligt Zygt Zeriøse” - perspektiver på unge, uddannelse og “sekundære voksne” i en tid, hvor det er vigtigere at bestå end forstå! ved Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier

kl. 12: Frokost

kl. 13.00-14.00: Workshops - oplæg og drøftelser i mindre grupper

 1. Støtte til elever med opmærksomhedsforstyrrelser ved psykolog Peter Bilgrav, PsykologCentret i Viborg og Skive
 2. Støtte til elever med integrationsmæssige / sproglige udfordringer ved konsulent Jonna Rud Jensen
 3. Projekt Ung i uddannelse – ungeguidefunktionen ved ungeguide Camilla Jánský, UU Randers
 4. Elevernes progression på FGU ved FGU Skolen HLSS

kl. 14.00: Pause

kl. 14.15-15.00: Paneldebat

Paneldeltagerne reflekterer med hinanden og salen over dagens indhold og hvordan det kan give inspiration til at styrke indsatsen. Panelet vil bl.a. bestå af

 • Uddannelsesleder Astrid Gravgaard Mulvad, Skive College
 • En elev fra FGU Skolen HLSS
 • Skoleleder Anja Østergaard, 10. klasse Center Skive

Ordstyrer: direktør Jakob From Høeg, SOSU-STV

kl. 15.00: Afslutning

 1. Støtte til elever med opmærksomhedsforstyrrelser ved psykolog Peter Bilgrav, faglig direktør i PsykologCentret.
  ”I PsykologCentret møder vi et stigende antal unge med opmærksomhedsforstyrrelser. I workshoppen kan du høre Peter fortælle om, hvad vi typisk ser ved disse unge, hvad de selv oplever og samtidig kan du høre mere om, hvilke redskaber vi bruger i arbejdet med denne målgruppe af unge.”

 2. Støtte til elever med integrationsmæssige / sproglige udfordringer ved Jonna Rud Jensen.
  Workshoppen tager udgangspunkt i de udfordringer unge med anden baggrund end dansk kan møde i uddannelsessystemet, og der gives inspiration til, hvordan man i dagligdagen kan arbejde med- og afhjælpe disse udfordringer.
  Jonna Rud Jensen er konsulent og oplægsholder med mange års erfaring på integrationsområdet. Hun er uddannet som lærer og lærer i dansk som andetsprog, og har erfaring både som lærer i dansk som andetsprog og som koordinator på integrationsområdet i Holstebro Kommune.

 3. Projekt Ung i uddannelse – ungeguidefunktionen
  Med udgangspunkt i det regionale projekt Ung i Uddannelser fortæller ungeguide Camilla Jánský, UU Randers om 
  1. Projektets formål, rammer og målgruppe
  2. Projektindsatsen - hvad kæmper de unge med? Hvilke aktiviteter er der i et ungeguideforløb? Erfaringer med relationsarbejde og rollen som kontaktperson

 4. Elevens progression på FGU
  På workshoppen vil du møde uddannelseschef Chris Hannibal fra FGU Skolen HLSS, som kort vil præsentere FGU Skolen og hvordan skolen i dagligdagen arbejder med elevernes progression (personligt, socialt og fagligt). Herefter vil 3 elever fra FGU Skolen fortælle deres historie, hvorfor de går på FGU Skolen, og hvad deres mål er. Workshoppen er dialogbaseret, og der vil være mulighed for dialog og spørgsmål undervejs.

Anne Görlich

PhD og lektor på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet i København.

Hendes primære forskningsfelt er udsatte og sårbare unge uden for uddannelsessystemet, og hun deltager i forskningsprojekter, der undersøger og evaluerer tiltag, som kan hjælpe de unge til at starte og gennemføre uddannelse.

Anne fortæller med udgangspunkt i CeFU’s forskningsprojekt om ny udsathed i ungdomslivet. Hun er medforfatter på den nyudkomne bog ’Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering – om ny udsathed i ungdomslivet’, som er udkommet som led i forskningsprojektet.

Søren Østergaard

PhD og centerleder ved Center for Ungdomsstudier

Center for Ungdomsstudier (CUR) er et praksisorienteret forskningscenter, der beskæftiger sig med ungdomskultur, værdier og foreningsliv.

Sørens arbejdsområder spreder sig vidt, men med et fælles afsæt i undersøgelser af ungegruppers adfærd, rammer og livsværdier. Det inkluderer temaer som frivillighed, voksenrelationer, trivsel, frafald og hverdagsliv.

Tilmelding til URIS konference 2022

Tilmelding
Har du allergi, som vi skal tage hensyn ved forplejning?

Samtykke
For at vi må gemme og behandle de oplysninger du indtaster i formularen, skal vi have din tilladelse til at bruge dem.

Sidst opdateret

12.10.2022

Ansvarlig redaktør