Konferencen henvendte sig bredt til skoleledere og lærere fra offentlige og private skoler, ledere og undervisere fra øvrige uddannelsesinstitutioner i Skive og omegn, samt andre med opgaver i relation til eller interesse for emnet. F.eks. medarbejdere i kommunale skoleforvaltninger, uddannelsesvejledere, lokale politikere, frivillige organisationer m.fl.Vi havde to workshops:

Workshop 1: Hands-on-øvelser faciliteret af Mikkel Lodahl

Vi dyppede tæerne i ChatGPT for første gang, eller svømmede ud på dybere vand. Med udgangspunkt i strategierne fra sit tidligere indlæg, præsenterede Mikkel Lodahl en række øvelser, der gav en god rundtur i ChatGPTs forskellige funktioner og hvordan man udnytter dem bedst til en række praksisnære opgaver.

Workshop 2: Leder workshop faciliteret af Søren Husted

ChatGpt og andre autogenerative teknologier kommer til at ændre vores arbejdsliv og lederfunktion de kommende år. På workshoppen drøftede vi nogle af de dilemmaer, vi, som ledere, kommer til at stå med.

  • Retningslinjer eksternt og internt
  • Udviklings- eller dommedagsperspektiv
  • Etiske udfordringer


Mikkel Hjorth, docent i teknologiforståelse, ph.d., VIA Læreruddannelsen

Mikkel Hjorths forskning er fokuseret på teknologiforståelse som faglighed i grundskole og læreruddannelse. Han arbejder med en K-12 maker studio tilgang til undervisning i makerspaces og i en educating the reflective educator tilgang til videreuddannelse af lærere.

Han er medlem af Børne- og Undervisningsministeriets ekspertfølgegruppe i teknologiforståelse og næstformand for den nationale kapacitetsgruppe for teknologiforståelse. I dette arbejde og i en række nationale projekter arbejder han for etableringen af teknologiforståelse som faglighed i det danske uddannelsessystem.

Se hans LinkedIn profil.

Her kan du høre, hvad Mikkel særlig er optaget af:

 

Mikkel Lodahl, lektor, Erhvervsakademi Dania

Mikkel Lodahl er lektor, konsulent og forfatter. Siden 2010 har Mikkel Lodahl beskæftiget sig med digitale teknologier såsom computerspil, virtual reality, blockchain, interaktionsdesign og kunstig intelligens. Han har undervist på Erhvervsakademi Danias afdeling i Grenå i computerspiludvikling fra 2010 til 2022 og været leder af Institut for Dansk Spiludvikling der. Han har skrevet en række bøger om computerspil, specielt med fokus på forretningsudvikling inden for branchen. Siden 2022 har han arbejdet med fundraising, forskningsudvikling og teknologier, ligeledes for Erhvervsakademi Dania. Siden 2016 har han rådgivet EU-kommissionen om spil, læringsteknologier og den generelle teknologiudvikling, som ekstern ekspert i Horizon og Creative Europe programmerne.

Se hans LinkedIn profil.

Sidst opdateret

30.01.2024

Ansvarlig redaktør