UU Skive skal være kendetegnet ved høj grad af faglighed

 • Lytte og dermed være medvirkende til at skabe en forandringsproces hos den unge
 • På tillidsvækkende vis skabe relationer til den unge, forældre og samarbejdspartnere
 • Viden om uddannelseslandskabet og de unges muligheder
 • Vejledningsteoretisk viden til at høre og se den unge, hvor den unge er
 • Gå ind i situationen og udfordre den unge
 • Søge den viden der er brug for, men også erkende vore begrænsninger
 • Handle hurtigt i forhold til den unge og samarbejdsparter
 • Alle mødes fordomsfrit
 • Overvejelser om etik og moral
 • Være bevidst om de forskellige roller, man kommer i som vejleder
 • Har kendskab til øvrige afdelinger i kommunen
 • Møder altid andre afdelinger med åbenhed og nysgerrighed

Vi er i et professionelt fællesskab og vejledningsmiljø, som sikrer udvikling, rutiner og erfaring. Alle vejledere har PD i uddannelses- og erhvervsvejledning, eller tilsvarende. 
Vi forholder os refleksivt til vores arbejde. Vi lægger vægt på at have rum og tid til værdidebat, refleksion og evaluering.
 
At vejlede med baggrund i at være:

Troværdig Lyttende
Tillidsvækkende Autentisk
Udfordrende Realistisk
Omstillingsparat Empatisk
Tydeligt kommunikerende         Samarbejdende
Spørgende Udviklingsorienteret

 

Publiceret 23-10-2018