Profil for vejleder i UU Skive

 • Du har en pædagogisk eller vejledningsorienteret uddannelse
 • Du skal brænde for vejledning af børn og unge
 • Du skal tro på dem – og på, at du kan gøre en forskel
 • Du har indsigt i børn og unge, der har det svært
 • Du har kendskab til lokalområdet
 • Du er indstillet på at have flere arbejdssteder med mange samarbejdsrelationer
 • Det er en fordel, hvis du har gennemført vejlederuddannelsen – eller kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt niveau
 • Kendskab til uddannelsesområdet er også en fordel

 

De nuværende vejledere har tidligere omtalt UU Skive således:Det er et fælles ansvar at få UU Skive til at fungere – og det giver trivsel

I teamet har vi det godt
Vi gør tingene sammen og får det til at lykkes
Vi respekterer hinanden
Vi er meget fleksible i UU Skive
De unge føler sig hørt og vel modtaget
Der er kollegial opmærksomhed
Der er godt kammeratskab i UU Skive
Vi ser hele tiden nye muligheder
UU Skive er tydelig, og vi overholder aftaler 

         En spændende udfordring
         Frihed under ansvar
         God sparring
         Gode muligheder for faglig – og personlig udvikling
         Ikke to dage er ens
         Vi forventer højt fagligt niveau af hinanden
         Vi lever op til kommunens værdier: trivsel, udvikling og ordentlighed
         Stor fleksibilitet
         Man føler sig tryg i det kollegiale samarbejde
         Tilbud om sundhedsordning og andre personalegoder
         Vi brænder for arbejdet og de unge
 

Medarbejderne vil gerne have en kollega med nogle af disse kvaliteter:

 • Arbejde struktureret
 • IT – interesseret
 • Skriftlighed – flair
 • Gerne prøvet lidt forskelligt
 • Humoristisk sans
 • Fleksibel mht. arbejdstid og arbejdsopgaver
 • Gennemslagskraft
 • Kan li’ kaos
 • Mange bolde i luften
 • Udviklingsparat

 

Vejlederprofil (Fra UU Skives virksomhedsplan):

Overbevisninger og værdier - Professionen uddannelsesvejleder:

Hvad er en vejleder? 

 • Bevidst om, at vejledning er en proces
 • Bevidst om de forskellige roller, man kommer i som vejleder
 • Er omstillingsparat og klar til at arbejde under pres
 • Udviser respekt for alle unge som lige værdige og betydningsfulde
 • Udvikler praksis og egne kompetencer igennem løbende vejledningsfaglige og didaktiske dialoger
 • Forholder sig til kommunens tre værdier: Udvikling, ordentlighed og trivsel, så man i hverdagen lever op til intentionerne

Evner og færdigheder - Hvad kan en vejleder?

 • Handle professionelt, dvs. på baggrund af indsigt og viden, som opnås i fællesskab med organisationen.
 • Kan overveje vejlederstrategien i hvert enkelt tilfælde, i et samspil mellem etiske overvejelser og praksisviden
 • Kan skabe tillid og troværdighed
 • Har viden om de unge
 • Ser de unges uddannelsesvalg i sammenhæng med deres identitetsarbejde.
 • Kan rumme de unge som selvstændige og forskellige individer
 • Kan blive på egen bane og holde egne holdninger og forudfattede meninger tilbage.
 • Kan flytte de unge, via tilpas udfordring
 • Besidder vigtige egenskaber som empati og evnen til at lytte og stille åbne spørgsmål
 • Har en positiv og anerkendende tilgang
 • Kan samarbejde med mange forskellige parter omkring de unge
 • Har stort kendskab til de unges muligheder
   

Identitet – Hvem og hvad er UU Skive? 

 • UU Skive er en energisk og dynamisk virksomhed, som er god for de unge
 • UU Skive er – og skal være – en organisation i forandring
 • Der er en god ”spirit”
 • Trivselsmåling og APV viser meget høj trivsel i UU Skive
 • Vi sørger for god modtagelse af nye kolleger
 • Vi har skabt et godt samarbejde med alle relevante parter

Publiceret 16-11-2016