UU Skive vil opleves på denne måde af de unge og af vore samarbejdspartnere

                                           DE UNGE
 

At de har tillid til os og føler sig mødt på en anerkendende måde.
At de bliver lyttet til og taget alvorligt.
At de oplever, at der er tid nok til dem, og de får den hjælp, de har behov for.
At de bliver mødt fordomsfrit.
At vi vil dem.
At vi overholder vores aftaler.
At vi giver hurtig feed back.

De mærker, vi kan rumme dem med deres udfordringer.

Vi respekterer de unge og deres valg. 

Når vi ikke kan hjælpe dem, og det ikke ligger inden for vores område, hjælper vi dem videre til rette vedkommende, så man ikke skal opleve at blive sendt rundt.

Vi er bevidste om den position, vi har som vejledere.

Vi opleves troværdige, fordi vi evner at vælge den rette vejledningsstrategi over for den enkelte unge og i den enkelte vejledningssituation.

Vi ved, hvad vi taler om i forhold til uddannelse, lovgivning, øvrige afdelinger på kommunen og samarbejdspartnere på ungdomsuddannelserne og folkeskolerne.

De ved, vi ingen myndighed har. 

Vi er troværdige, empatiske og engagerede voksne, som møder dem ligeværdigt og er i stand til at se sagen fra deres side.

Har en faglig viden om uddannelse og job. 
Kan skabe en relation, hvor de kan være trygge. 
Er synlige og tilgængelige. 

                               SAMARBEJDSPARTNERE

Vi har stor faglig viden om uddannelsesmuligheder og tilbud i uddannelsesverdenen.
Vi har stort kendskab til kommunale afdelingers muligheder for hjælp.
Indgående kendskab til de unge.
Handlingsorienteret.
Højt service-niveau og hurtig feed back.
Vi er omstillingsparate.

Vi fungerer som bindeledet mellem ungeaktørerne i Skive Kommune

Vi vil opleves som professionelle sparringspartnere, både generelt i forhold til uddannelseslandskabet og lovgivning på området og om hvilke handlemuligheder, der er, i forhold til de mangeartede problematikker, der opstår i forbindelse med de unge.


Vi tænker helhedsorienteret, idet vi ofte har og skal have det fulde overblik over mange handlemuligheder og overblik over forskellig lovgivning.

Vi har respekt for andres fagområder og vi kan undersøge ting på forhånd i andre afdelinger og ikke love noget, der vedrører andres kompetenceområder.


De oplever tydelighed i forhold til, hvad vi kan byde ind med, da vi hverken har myndighed eller penge.

Vi kan handle hurtigt, og det er troværdigt, når vi melder noget ud mht. tidsperspektiv.

Publiceret 16-11-2016