Udgangspunktet for denne virksomhedsplan: 

  • UU Skive er – og skal være – en organisation i forandring
  • Skive-modellen er central: Alle parter i Skive tager et fælles ansvar for, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. UU Skive er tovholder i en koordineret ungeindsats
  • UU Skive anvender kvalitets-stjernen til at beskrive, hvad vi vil – se nedenfor
  • Skive Kommunes tre værdier: Udvikling, trivsel, ordentlighed. Vi lægger vægt på at leve op til dem hver dag, over for de unge, samarbejdspartnerne og hinanden.

 Alle i UU Skives team har været med til at udarbejde denne plan.

 Virksomhedsplanen indeholder følgende: 

  1. Vejlednings-faglighed
  2. Værdibaseret vejledning og identitet
  3. Dokumentation
  4. Arbejdsområder

UU Skive skal sørge for, at planen for kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatvurdering er oplyst på en let tilgængelig måde på de berørte kommuners hjemmesider. Vi giver her mulighed for, at interesserede kan klikke rundt i de enkelte elementer fra dette sted på hjemmesiden.

Publiceret 19-03-2019