Valg efter 9.-10. klasse i Skive Kommune


557 elever fra 9.-10. klasserne i Skive Kommune har nu valgt, hvad de vil fra august. Vi har lavet vedlagte oversigt over deres valg. Elever fra grundskoler uden for kommunen, fx efterskoler og nabo-kommuner hører vejlednings- mæssigt ikke under UU Skive og indgår ikke i disse tal. Deres valg vil senere kunne ses på uvm.dk. Vi har p.t. 95 elever på efterskole i 9. klasse og 260 elever i 10. klasse 

63 % af eleverne i 9. klasse vælger 10. klasse.
Det er en stigning fra sidste år og langt over landsgennemsnittet (Sidste år 45 %), og det  skyldes, at antallet af elever, der vælger 10. efterskole, er højt. 48 % vælger at tage 10. klasse på en efterskole. Der er måske også en øget tendens til, at lidt flere elever tager 10. klasse med, fordi de ikke føler sig sikre nok på at træffe valg af uddannelse efter 9. klasse. 

Effekt af EUD-indsats?
Den nye reform af erhvervsuddannelserne (EUD)  skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse: I 2020 skal mindst 25 % vælge en eud direkte efter 9. eller 10. klasse. I 2013 var det kun 19 % på landsplan.

Skive ligger tættere på målet end de fleste kommuner: Hvis vi kun medregner de 228 elever, der afslutter deres grundskole i år, så går ca. 22 % af dem i gang med erhvervsuddannelse, men det er faktisk en nedgang ift til sidste år. 

De fleste elever bliver ikke udfordret
UU-centrenes opgave blev ændret med eud-reformen i 2015: De elever, der bliver vurderet uddannelsesparate, får kun kollektiv vejledning og har således ingen personlig kontakt med en UU-vejleder. Dermed er det kun forældrene, der udfordrer disse elevers ønsker. UU Skive sørger for en ”skæv vejledning”, dvs. man prioriterer øget kendskab til eud, fordi man ved, at både elever og deres forældre kender mere til de gymnasiale end til erhvervsuddannelserne. Skolerne og UU arrangerer også særlige dage for at give alle elever i 8.-9. klasse mere viden om eud.

Trods det politiske ønske ligger beslutningen hos eleverne, og tallene viser, at det bliver ”op ad bakke” at få flere elever væk fra de gymnasiale og over på eud. De 104 erhvervsuddannelser skulle blive ”bedre og mere attraktive”. Elevernes valg peger på, at det fortsat er de gymnasiale uddannelser, og i særdeleshed det almene gymnasium, der betragtes som attraktive.

En styrket indsats bliver således nødvendig… 

Specialklasser
55 elever fra specialklasser er ikke medtaget. De stigende krav til eud betyder, at ingen elever fra disse klasser tilmelder sig ordinære ungdomsuddannelser, men i stedet vælger andre forberedende forløb. 

Oversigt over elevernes valg efter 9.-10. klasse er vedlagt. Hvis man ser på det samlede billede for 9. og 10. klasse, har de 502 elever valgt således: (I parentes tal for 2016 – 534 elever):

 

Efterskoler:     210 (210)

10. folkeskole: 63 (50)

Alment gymnasium (STX): 84 (73)

Handelsgymnasium (HHX): 41 (53)

Teknisk gymnasium (HTX): 21 (32)

HF: 15 (15)

Teknologi og byggeri: 27 (44)

Fødevarer, jordbrug: 9 (12)

Kontor, handel: 12 (11)

Omsorg, sundhed: 12 (14)

Andet: 8 (20)

Publiceret 31-05-2018