Statistik fra UU Skive

På dette sted vil vi samle statistikker, som fortæller om vores ungeindsats.

Der er 6-700 unge i hver årgang i Skive Kommune. Vi har en flot uddannelsesfrekvens, og ifølge Undervisningsministeriets model har vi nået målsætningen: At min. 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Men vi vil gerne måle på de aktuelle tal, især for de 16-19 årige. Der har været en god ud´vikling, men antallet af unge 18-årige, som er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, vil vi gerne have bragt op på 95 %.

Vi kan vise, at næsten alle unge starter på en uddannelse efter grundskolen. Men det er mere interessant at følge, om de også fastholdes eller i hvert fald hurtigt kommer i gang med en ny.

UU Skive har overblik over alle unge 14-25 årige, fordi alle ungdomsuddannelser og efterskoler mm. skal melde tilbage, når en ung starter, afslutter eller afbryder en ungdomsuddannelse. UU Skive har kontakt til alle unge, som ikke er i uddannelse.

Se mere under "Aktuelle ungetal"

Publiceret 09-06-2020