Aftale om samarbejde og procedure i.f.m. vejledning og optagelse på produktionsskoler

Overordnet formål med nedenstående:

At bidrage til, at vejledningen til produktionsskolerne kvalificeres og målrettes de unge, der er omfattet af produktionsskolernes målgruppe – d.v.s. den gruppe unge, der har vanskeligst ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet
At sikre en institutionsuafhængig vejledning af den unge

Se aftale mellem Produktionsskolen i Skive og UU Skive

 

Publiceret 01-03-2016