Beskrivelse af samarbejdet mellem Folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning Skive

Formålet med denne beskrivelse er:

  • At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole og UU-vejlederne
  • At beskrive en klar opgave og ansvars-fordeling mellem skolen og UU
  • At beskrive, hvilken service skolen kan forvente af UU omkring UEA. Hermed at sikre, at den enkelte elev får den bedst mulige vejledning om uddannelses- og jobmuligheder.

Bemærkning: 
En forudsætning for det gode samarbejde er, at alle parter udviser gensidig respekt og stor fleksibilitet i det daglige arbejde med børn og unge.

Publiceret 01-08-2017