Bruger-tilfredshed 9.-10. klasse

  • Skive 2015

  • Skive 2016 (Bemærk kun 9. klasse)
  • Undervisningsministeriet foretog ikke nogen undersøgelse i 2017, derfor er der heller ikke nogen fra Skive.

Undervisningsministeriet foretager denne undersøgelse af vejledningen i folkeskolernes 9.-10. klasserne i hele Danmark.

De udsender hvert år resultatet af den årlige tilfredshedsundersøgelse.

Eleverne bliver spurgt om, hvor tilfredse de er med den vejledning, de har fået, og om de føler sig klar til at vælge uddannelse.

Målet er at måle elevernes udbytte af vejledningen samt danne grundlag for en kvalitetsudvikling af vejledningen, skriver Undervisningsministeriet.

 

Publiceret 03-08-2017