Det meste kan ses i kolonnen til venstre. Opfyldelse af § 25 i vejledningsbekendtgørelsen ses herunder

§ 25. Som en del af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring indgår som minimum følgende:

1) Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet for de elever, der vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning,

2) en årlig brugerundersøgelse, der omfatter de personer, der er modtager af vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning,

3) opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17-årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning kontakter den unge, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet,

4) opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17-årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder den unge en ny aktivitet, jf. § 11, stk. 2, i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet,

5) andel af 15-17-årige unge, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderes ikke-uddannelsesparate, og

6) art og omfang af aktiviteter, der iværksættes, jf. § 10 i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Publiceret 20-01-2016