UU Skive (Ungdommens Uddannelsesvejledning) vejleder unge fra 8. klasse og frem til de fylder 30 år

Vores opgave er at give vejledning om uddannelse og job til børn og unge fra 8. klasse til 30 år. Vi står også for vejledningen på friskolerne (Rødding, Thise og Skive).  

Målet for vejledningsindsatsen er at ruste de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og sekundært at støtte unge i at kunne få fodfæste på arbejdsmarkedet. UU skal målrette indsatsen mod børn og unge med særlige behov for vejledning.

Vejledning er en proces, som skal give de unge kompetencer og muligheder for at kunne træffe valg på et kvalificeret grundlag.

Vi håber, at de unge oplever at blive mødt af professionelle vejledere, som lytter til dem og tager dem alvorlig, og som kan støtte dem i at kunne mestre deres liv.

Vi hører gerne fra jer, hvis I har ideer til en forbedring af vejledningsindsatsen.

Hjemmesiden administreres af sekretær Susanne Aggerholm.
Ansvarlig for hjemmesiden: Line Kjeldsen

Med venlig hilsen
Line Kjeldsen
Leder UU Skive 

Publiceret 18-03-2020