PsykologCentret og Skive kommune har i samarbejde etableret en åben ungerådgivning.

Målgruppe (og evt. afgrænsning)

Ungerådgivning er åben for alle interesserede unge mellem 15-30 år.

Indhold

 

Der er to muligheder for rådgivning

1) Unge der kommer til åben dør rådgivning på eget initiativ

2) Unge som er opfordret til korte forløb af de parter der er med i ordningen

(Job-centret, UU-Skive, Familieafdelingen Skive, PsykologCentret).

Formål

Ungerådgivningen giver de unge i Skive en mulighed for at snakke med en professionel som kan hjælpe med at kaste lys over en evt. mørk situation.

Antal deltagere

Enkeltvis, tag dog gerne en ven med. En del af tiden holdes åben til akutte sager, så unge, der opfordres af sagsbehandlere, vejledere m. fl., kan komme til at stå på venteliste

Tid – hvor længe, hvor ofte

 

Rådgivningen er åben hver tirsdag fra kl. 16-18 i Psykologcentrets lokaler Ågade 8, 1 sal

Rådgivningen modtager unge mellem 15 og 30 (eller svarende til typiske ungeproblematikker) til afklaring af forskellige udfordringer og kortere samtaleforløb – der tilstræbes max 5 samtaler. Henvendelse sker altid ved fremmøde

Økonomi

Gratis for de unge - Skive Kommune betaler

Ansvarlig og kontaktperson

 

Job-centrets kontaktperson: Kaare Lindskov Knak klkn@skivekommune.dk

UU's kontaktperson: Henry Hansen hesh@skivekommune.dk

Familieafdelingens: Solvejg Lund Kristensen slkr@skivekommune.dk

Kontaktperson fra PsykologCentret: Lene Metner metner@psykologcentret.dk

Kontaktoplysninger

Adresse: Ågade 8, 1. sal (Det er på taget af Søndercentret, op ad rampen – eller tag trappen/elevator fra trappeopgang fra centret)

Tlf: 8660 1171

Email: info@PCaps.dk

Publiceret 02-02-2018