Boligforeningen AAB kan nu tilbyde unge en startbolig på Huginsvej og Gefionsvej

NAVN:
Startboliger og social vicevært

MÅLGRUPPE (og evt. afgrænsning)
18-24 årige, som har svært ved at få dagligdagen i egen lejlighed til at fungere.

Afgrænsning: Unge, som kræver massiv bostøtte

INDHOLD:
Unge i 15 startboliger på Huginsvej og Gefionsvej støtter hinanden i hverdagen og laver fælles aktiviteter. Social vicevært Anne Marie Hansen støtter de unge, fx med hjælp til økonomi, læge, uddannelse, morgenvækning, praktiske opgaver

FORMÅL:
At de unge lærer at bo for sig selv og kan blive selvforsørgende gennem uddannelse og senere job.

ANTAL DELTAGERE:
15

TID - HVOR LÆNGE, HVOR OFTE:
Når den unge kan klare sig selv, forlader hun/han projektet, men kan fortsat blive boende, da de 15 startboliger ligger sammen med 70 øvrige ungdomsboliger.

Når der bliver en tom startbolig, udsender anvisningsudvalget besked. Kommunale medarbejdere kan komme på en mailliste ved at henvende sig til Lotte Holmgaard Storgaard
lhst@skivekommune.dk

ØKONOMI:
Huslejen er inkl. el, vand, varme. Desuden indskud (Depositum), ca. 7.000 kr., som der kan søges enkeltydelse til. 

ANSVARLIG OG KONTAKTPERSON:
Anvisningsudvalg: Gert Holm, Anne Marie Hansen og Marlene Bjerg Dueholm.

KONTAKTOPLYSNINGER:
Anne Marie Hansen, Albert Diges Vej 20, Skive
Mobilnr.: 3076 5438 eller mail: amh@aabskive.dk

Marlene Bjerg Dueholm
mail: mabd@skivekommune.dk

15-årigt projekt, med start fra august 2014.

Læs mere på AAB`s hjemmeside under "startboliger"

ANDET:
www.aabskive.dk 

Du har mulighed for at printe ansøgningsskema og folder ud her fra siden

Publiceret 11-06-2020