Det påvirker børn, når de har en forældre eller søskende med psykisk sygdom, misbrug eller når forældre bliver skilt. Det kan være svært for børn at forstå, hvad der sker og de reagerer ofte med:

• usikkerhed over det der sker
• at påtage sig ansvaret for det, der sker i familien
• at gå alene med deres følelser og tanker, hvilket kan føre til ensomhed og isolation
Der er vigtigt at få talt med børnene om det, der sker.
Det kan være en god idé at få støtte og rådgivning til at tale med børnene om det, de oplever .
I kan som familie få hjælp til at støtte børnene på den bedst mulige måde.
Hvad kan vi tilbyde?
Vi tilbyder samtaler med børn og unge under 18 år, som har forældre,
søskende eller anden nærtstående medlem af familien med en psykisk
sygdom, misbrug eller skilsmisse. Samtalerne har fokus på barnet
og de vanskeligheder, han eller hun oplever. Formålet med samtalerne
er at hjælpe jer som forældre til at støtte jeres børn bedst muligt.
Som forældre afklarer I sammen med fagkoordinatoren, hvem der skal
deltage i samtalerne. Der er mulighed for:
• Forældresamtaler, hvor en eller begge forældre kan komme og tale
om forældrerollen
• Familiesamtaler, hvor barn og forældre deltager sammen
• Børnesamtaler, hvor barnet/den unge deltager alene
• Gruppesamtaler, hvor max. 3 børn/unge deltager sammen
Vi kan tilbyde op til 8 samtaler. Hvis der er behov for ekstra støtte,
hjælper vi gerne med at undersøge, hvilke muligheder der findes.
Hvordan foregår samtalerne?
Samtalerne bliver tilrettelagt i et samarbejde mellem forældre og fagkoordinatoren.
Samtalerne starter med at afklare, hvilke ønsker, behov
og forventninger I har, så de bliver udgangspunktet for samtalerne.
Samtalerne kan for eksempel handle om:
• Viden om, hvordan børn ofte reagerer når der er psykisk sygdom,
misbrug i familien eller når forældre bliver skilt.
• Hvordan man kan tale med børn om psykisk sygdom, misbrug eller
skilsmisse.
• At støtte børn i at fortælle, hvad de oplever og tænker.
• Hvad der kan hjælpe børnene.
Fagkoordinatorerne er professionelle og har stor erfaring indenfor
området. Hvis I er interesserede i at få samtaler eller høre mere om
tilbuddet, er I meget velkomne til at kontakte vores fagkoordinator:
Gitte Andersen
Telefon 25 33 01 97
E-mail gitte@familiehusetskive.dk

Pjece

 

Publiceret 02-02-2018