Med disse to statsstøttede projekter er der gode muligheder for relativt billige højskole-ophold 

Navn

Højskole med mentorordning. 

Målgruppe (og evt. afgrænsning)

Unge mellem 16½ og 25 år uden ungdomsuddannelse, som har utilstrækkelig uddannelsesforudsætninger til at gennemføre en erhvervsuddannelse, eller som vurderes som frafaldstruede på uddannelsen.

Formål

Projektet har til formål at øge folkehøjskolernes medvirken til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Et kombineret højskole- og erhvervsskoleophold skal sikre den unges motivation og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Give den unge ro og tid til at blive afklaret i valg af uddannelse. Desuden bliver den unge forberedt eller fastholdt i et erhvervsuddannelsesforløb.

Desuden kan det være det, som skal til for at udvikle den unges sociale og/eller personlige kompetencer.

Formål med mentorprojektet: At blive klar til at starte på en kompetencegivende uddannelse.

Den unge får tilknyttet en mentor fra højskolen som under opholdet støtter og vejleder den unge på det personlige, sociale og faglige plan.

Tid – hvor længe

Minimum 12 uger.

Økonomi

Da der er ekstra statstilskud til de to projekter, kan prisen pr. uge blive relativt lav: 500 – 1200 kr. Kommunen afgør selv, om man vil støtte. Kommunen støtter kun i særlige tilfælde. Via projekt Opgangen er det muligt at bevilge støtte til unge, som vurderes at kunne komme nærmere uddannelse via højskoleophold.

Visitering

Den enkelte afdeling. Desuden evt. via Opgangen

Kontaktoplysninger

UU Skive – Bente Overgaard

 

 

Publiceret 14-11-2018