Vi tilbyder alle dage, døgnet rundt, året rundt:

1. Krisesamtale over telefon eller ved personlig henvendelse i akuttilbuddet. Målet med samtalen er at skabe ro og overblik over situationen, og sammen tale om krisen. Ved denne samtale vil vi sammen vurdere om der skal yderligere hjælp til at mestre krisen eller om krisesamtalen er nok.

2. Kriseplan tilbydes udarbejdet ved mere vedvarende kriser, hvor vi sammen skaber et overblik over hvordan den enkelte kan mestre krisen nu og her samt får øje på de muligheder der ligger i den nærmeste fremtid. Der vil være én akutmedarbejder, som hjælper med at strukturere planen og som følger den enkelte i hele perioden indtil krisen nedtrappes.
 
3. Tilbud om overnatning i op til 3 døgn, hvis dette vurderes nødvendigt i forhold til den enkelte. Dette kan tilbydes i en situation hvor det ikke er trygt at komme hjem, eller hvis man er angst og bange for at være alene.

4. Vi kan altid, uanset hvad, være behjælpelig med at tage kontakt til pårørende, tilbud i kommunen, sagsbehandler eller andre som kan være vigtige at inddrage.

Ring på 20 51 80 25 døgnet rundt og få direkte kontakt med 
akuttilbuddetet på Aage Nielsens Vej 25

Vil du vide mere, så ring på telefon 22 92 33 52 for opklarende spørgsmål om akuttilbuddet. 

 

Publiceret 12-11-2018