Navn: UPS – jeg vejer for meget Målgruppe (og evt. afgrænsning): 18-25 årige, som selv ønsker at veje mindre og ændre usunde vaner

Indhold: 9 uger med fokus på gode og sunde vaner: 
Teori, indkøb og sund madlavning, motion.

Formål Ændre usunde vaner
Antal deltagere Max. ca. 20
Økonomi: Gratis
Visitering: Henv. til Christina Sommer Østergaard, tlf. 21166195
Ansvarlig:  Sundhedscentret

Publiceret 18-09-2015