Navn: UPS – jeg vejer for meget Målgruppe (og evt. afgrænsning): 18-30 årige, som selv ønsker at veje mindre og ændre usunde vaner

Indhold: 12 uger med fokus på gode og sunde vaner: 
Du lærer at bruge "små skridt metoden", dvs. små ændringer ad gangen der kan fastholdes.

Det eneste krav for deltagelse er, at du har en BMI over 28.

Økonomi: Gratis
Visitering: Henv. til Sundhedscentret på tlf. 9915 7300 eller send en mail til sundhedscenter@skivekommune.dk 
Ansvarlig:  Sundhedscentret

Publiceret 16-11-2018