Læs avisartikel i Skive Folkeblad fra den 5. december her

Studiestartnetværket Skive er et mødested for unge forsørgere under 30 år, der er i uddannelse. Udover at finde ind i koderne på uddannelsen, skal de også få en hverdag med både uddannelse og børn til at fungere. Mange falder fra igen efter et stykke tid, da de ikke kan få tingene til at hænge sammen og flere af dem har ikke et netværk de kan trække på i pressede situationer.

Du kan læse mere om netværket i linket til højre eller i boksen nedenfor.

Ønsker du eller kender du en, som kunne have lyst til at høre mere om det at være frivillig i Studiestartnetværket, er du meget velkommen til at kontakte Anne Marie Meibom, Skive Handelsskole, mm@skivehs.dk, tlf. 2342 3253.

Eller du kan læse mere ved at klikke på Frivillige for unge forældre til højre.

Navn

Studiestartsnetværk for unge forsørgere

Målgruppe (og evt. afgrænsning)

Unge forsørgere (eller gravide) under 30 år, som er i eller på vej mod uddannelse. De unge har modtaget uddannelseshjælp eller vurderes at være i risiko for at overgå hertil.

De unge kommer fra vore erhvervsskoler, men unge fra VUC, produktionsskolen eller gymnasierne er også velkomne.

Indhold

Vi opretter to netværk på to forskellige erhvervsskoler i Skive. Der knyttes to tovholdere til hver gruppe, som kan lave aktiviteter sammen og drøfte:

Tid – hvordan når jeg det hele? Økonomi, studievaner, sygt barn.

Desuden tilknyttes frivillige til de unge.

Formål

At skabe livsduelige unge forsørgere

Antal deltagere

Der er plads til alle i målgruppen. Vi forventer, at der løbende er ca. 20 unge i hver gruppe.

Tid – hvor længe, hvor ofte

De unge mødes i netværket torsdage i ulige uger, kl. 13.45-15.15. De unge kan deltage i op til to år.

Økonomi

Gratis for de unge. Projektet er støttet af Styrelsen for rekruttering og arbejdsmarked.

Ansvarlig og kontaktperson

Projektleder Marianne Husted, Skive Tekniske Skole.

Tovholderne: Se pjecen.

Kontaktoplysninger

Marianne Husted: mkh@skivets.dk

Sophie Vile Jensen, UU Skive, tlf. 2969 6282

Andet

Der er udarbejdet uddybende orientering til sagsbehandlere m. fl. 

Publiceret 28-01-2016