Mange unge må opgive uddannelse pga personlige/psykiske problemer. Med disse netværksgrupper forsøger skole og UU en tidlig indsats, inden livet bliver for svært.

Navn

Netværksgrupper for elever i 8.-10. klasse

Målgruppe (og evt. afgrænsning)

En gruppe elever, som har problemer med lavt selvværd, ensomhed, marginalisering, angst, depression, selvmordstanker, forsømmelser m.v.

Indhold

Hvis skolen ønsker det og stiller en lærer til rådighed, deltager UU Skive også med en vejleder.

Indholdet skal aftales i hver gruppe, men det kunne være:

  • Gruppesamtaler med vejleder og tilknyttet lærer
  • Fælles aktiviteter
  • Individuelle samtaler med UU-vejleder og evt. lærer

Formål

Skabe nye venskaber, dele erfaringer, blive lyttet til og forstået.

Antal deltagere

Typisk 5-10 pr. gruppe

Tid – hvor længe, hvor ofte

Gruppen mødes typisk hver 2. uge

Økonomi

Skole og UU betaler medarbejderudgift og deles om andre udgifter (Små beløb til aktiviteter)

Visitering

Skole og UU, men andre kan komme med forslag.

Ansvarlig og kontaktperson

UU Skive

Kontaktoplysninger

UU Skive

Andet

Der startes grupper på næsten alle skoler, også drenge-grupper.

Publiceret 02-02-2018