Links til steder, som kan støtte unge/forældre

Advokat - Retshjælp - Jurastuderende der tilbyder gratis rådgivning til privatpersoner. Ingen sager er for små.

ADHD Foreningen - Foreningens hjemmeside, hvor du kan få svar på næsten alt om ADHD.

Alkoholchat - Anonym rådgivning via chat, mail eller brevkasse.

Alkoholiserede forældre, TUBA - Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. 

Alkolinjen - Anonym rådgivning om alkoholproblemer. Fortrolig samtale om alkoholvaner, der bekymrer dig.

AngstTelefonen - Anonym og uforpligtende samtale med en, der selv kender angsten indefra.

Børnetelefonen- anonym telefonrådgivning for børn og unge.

Den blå viol - Værestedet Den Blå Viol er for misbrugere, ensomme udstødte og mennesker med behov for et netværk. Værestedet er trygge rammer uden alkohol eller andre rusmidler.

Depressions linien - er et tilbud til patienter og pårørende, der ønsker at tale med nogen, der forstår. Linien er bemandede af frivillige, der selv har haft sygdommene helt inde tæt på, og som er villige til at lytte og udveksle erfaringer.

Det Sociale Akuttilbud - er et tilbud til alle borgere i Skive Kommune over 18 år, som oplever en akut psykisk eller social krise og som har et behov for hjælp nu og her. 

Ensomheden, Ventilen - En vej ud af ensomheden. Der er en løsning, hvis du selv tager det første skridt.

Etnisk ung - Anonym rådgivning til unge med etnisk minoritetsbaggrund

Flytte hjemmefra
 - Det er et stort skridt at flyve fra reden, og der er mange overvejelser, du bør gøre dig - både inden, under og efter flytningen. For at sikre dig den bedste oplevelse, har vi samlet en ultimativ guide til, hvordan du på bedste vis flytter hjemmefra første gang.

Gademedarbejder - Er troværdige voksne, som kommunens børn og unge kan stole på og komme til med deres problemer.

Girltalk - Alle har brug for en at tale med. For piger mellem 12-24 år.
                                                                        
Kræftens Bekæmpelse - ungkræft Skive  - Er du ung? Har du kræft? - Ung kræft i Kræftens Bekæmpelse støtter, oplyser og inspirerer unge med kræft 15-39 år. Du er ikke alene! Vi har grupper over hele landet også i Skive.
Mindhelper - Mindhelper er en hjemmeside, hvor man kan få oplysninger om, hvor og hvordan man kan få hjælp til mange af de problemer unge går og tumler med. Som der står på hjemmesiden: Mindhleper guider unge gennem hårde tider. 

Livslinien - Her kan du få råd og en samtale - som forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg - hvis du har det svært.

Offerrådgivning - Har du været udsat for noget voldsomt og chokerende som ulykker, kriminalitet og trafikuheld, så kan du her få gratis rådgivning. Du kan ringe uanset om du er offer, vidne eller pårørende.

Psykisk syge forældre, Grupper for børn og unge med - For børn og unge i alderen 11-16 år.

Psykiatri Fondens tlf-rådgivning Hvis du har brug for viden om psykiske sygdomme, du har brug for en at tale med, eller du er pårørende til et menneske med psykisk sygdom.

Rusmiddelcenteret - Også for unge under 18 år. Hvis du har misbrugsproblemer uanset om det er alkohol eller rusmidler, så kan vi hjælpe dig. 

Røde Kors, Ungdommens - Hjælper og laver aktiviteter for børn og unge.

Støttecentre til voksne incest ofre: er en selvejende institution der henvender sig til voksne kvinder og mænd, som i deres barndom har været udsat for incest/seksuelt overgreb, samt deres pårørende.

Støttecentre i Danmark: Liste over de støttecentre der findes i Danmark, for seksuelt misbrugte.

Seksuelt misbrugte, Thora Center - er en landsdækkende forening, som arbejder med problematikken seksuelle overgreb og andre former for omsorgssvigt. De hjælper derfor enhver, der er direkte eller indirekte berørt af seksuelle overgreb.

Selvmord, Livslinien - Telefon- og netrådgivning til mennesker med selvmordstanker, og til pårørende og efterladte. Alle dage 11-23 , 70 201 201

Sexlinien - Side for unge, der har spørgsmål omkring sex og seksualitet. Er en del af Sex og Samfund.

Sorggrupper, Kræftens bekæmpelse (unge forum) - Formålet med en sorggruppe er, at give børn og unge mulighed for at dele deres oplevelser med jævnaldrende, der også har haft død eller livstruende sygdom inde på livet.

Spiseforstyrrelser og selvskade - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Her kan du bla. finde tilbud om hjælp og generel information om spiseforstyrrelser.                                                                                                  
Ung på Linje - Her er et anonymt samtaletilbud til alle unge mellem 13 og 30 år, der har brug for nogen at tale med. Det er udelukkende unge frivillige, som ikke er professionelt uddannet, men som har en masse erfaringer med det at være ung.

Ung Økonomi - Gratis og anonym økonomisk rådgivning for udsatte unge.

Voldtægtsofre, Centre - De fleste centre har døgnåbent, og modtager akut personer, som har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb. Der er fuld anonymitet, men skal politiet eller andre sociale instanser inddrages i det videre forløb er det nødvendigt at oplyse cpr.-nr.

Publiceret 11-06-2020