Du taler med din lærer eller vejleder på skolen eller kontakter UU, som skal vurdere, om du indgår i målgruppen, og om du skal tilbydes uddannelsen. Hvis UU vurderer, at du er i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, afgiver UU indstilling til kommunen herom.

Du har mulighed for at blive optaget på uddannelsen, når du har gennemført din grundskole, og indtil du bliver 25 år.

På  nedenstående link til hjemmeside for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kan du få mere information om STU.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Publiceret 02-02-2018