Du og dine forældre skal sammen med UU udarbejde en indstilling til kommunen om uddannelsen. Kommunen afgør, om de kan godkende indstillingen, og du vil modtage svar.

Der skal efterfølgende laves en samlet plan over det 3-årige forløb. Denne indledes med et afklaringsforløb, som kan vare indtil 12 uger.

I løbet af de 3 år gennemgår du det aftalte forløb og modtager vejledning om muligheder for dig. Efter gennemført uddannelse får du et kompetencepapir.

Publiceret 23-03-2017