Fra den 1. januar 2015 kan du højst få SU til 5 ungdomsuddannelser

Alle ungdomsuddannelser, som du er startet på og har fået SU til, tæller med!
Du kan se på "MinSU", hvor mange uddannelser, SU har registreret. Der kan dog være flere, så vær opmærksom på det, hvis du er "i farezonen"!
Der er én undtagelse: Hvis du får et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet, kan du fortsat få SU til ny uddannelse. Men sådan et pålæg har andre konsekvenser.
Kontakt UU Skive, hvis du er i tvivl, eller læs mere her:

Max fem SU-forløb
"minSU"

Kan man få SU i sommerferien?

Hvis du er i gang med en uddannelse, der strækker sig hen over sommerferien får du
også SU i sommerferien, såfremt du IKKE laver et uddannelsesskift.
Hvis du er i gang med et kombineret forløb (AVU og hf enkeltfag) før sommerferien
og fortsætter med hf-enkeltfag efter sommerferien, er der heller ikke afbrydelse i din
SU Det samme gælder, hvis du går på AVU før sommerferien og fortsætter i
kombineret forløb (AVU og HF enkeltfag) efter sommerferien.

Vær opmærksom på, at du først er tilmeldt, når du har betalt deltagergebyr. Man kan
ikke søge SU med tilbagevirkende kraft.
Hvis du afslutter en uddannelse (f.eks AVU) i juni måned og starter en anden
uddannelse i august, får du ikke SU i juli måned.


Hvis du skifter uddannelse fra hf-enkeltfag til 2-årige hf, eller omvendt, får du heller
ikke SU i sommerferien.

 

Publiceret 27-05-2019