UDDANNELSE:

Mailadr.:

HANDELSSKOLER:  
Skive College www.skivecollege.dk
Nordvestjysk Handelsgymnasium www.nvh.dk
   
TEKNISKE SKOLER OG FAGSKOLER:             
Skive College www.skivecollege.dk
Mercantec, Viborg www.mercantec.dk
Herningsholm, Herning www.herningsholm.dk       
   
GYMNASIER OG HF-KURSER:  
Skive Gymnasium  www.skivegym.dk
Morsø Gymnasium www.morsoe-gym.dk
   
 LANDBRUGSSKOLER:  
Morsø Landbrugsskole www.eucnordvest.dk/landbrug
Asmildkloster Landbrugsskole www.asmildkloster.dk
   
SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLER:  
Social- og Sundhedsskolen www.sosu-stv.dk
Viborg Seminariet www.viauc.dk
   
TIENDE KLASSER:  
Ti´eren 10. klasse Center Skive www.ungdomsskolen-skive.dk
   
FRI- OG EFTERSKOLER:  
Efterskolerne www.efterskoler.dk
Friskolen i Skive www.friskoleniskive.skoleporten.dk   
Fur Friskole www.furfriskole.dk 
Thise Friskole www.thise-friskole.dk
Salling Efterskole www.salling-efterskole.dk
   
GENERELT:  
Uddannelsesguiden www.ug.dk
Undervisningsministeriet www.uvm.dk
   
Statens Uddannelsesstøtte (SU)  www.su.dk
   
JOBSØGNING:  
Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk
Praktikpladser i Danmark www.praktikpladsen.dk
   
TILMELDING TIL UDDANNELSE  
Optagelse www.optagelse.dk

 

 

Publiceret 11-06-2020