De tre gymnasier i Skive har lavet en aftale, så du kan søge året før - og normalt få klarhed over, om du kan regne med at blive optaget efter et år i udlandet.

Du går i 9.-10. klasse, søger optagelse på en gymnasial uddannelse, men skal først skal et år til udlandet.

 Reglerne fremgår af Optagelsesbekendtgørelsen – i det følgende henvises til paragraffer i denne.

Det giver normalt en tryghed for disse elever og deres forældre, hvis de kan sikres optagelse inden udlands-opholdet, og det kan normalt lade sig gøre. Vi vil derfor opfordre dem til at søge om optagelse året før.

  1. Hvis eleven vurderes uddannelsesparat af UU og opfylder optagelseskravene: Eleven tilmelder sig den gymnasiale uddannelse og er sikret optagelse året efter (§2,1-2). Gymnasiets leder kan dog foretage en vurdering på baggrund af, hvilket udlandsophold det drejer sig om, men det vil sjældent forekomme… Gymnasiet afgør selv, om man ønsker dokumentation for opholdet. Forældrene orienteres om, at de senest 1. marts skal give gymnasiet besked, om eleven fortsat ønsker optagelse.
  2. Hvis eleven vurderes uddannelsesparat af UU, men ikke opfylder optagelseskravene (Fx fra en prøvefri skole: Denne elev skal altid til optagelsesprøve (§15,2), men det aftales i Skive, at eleven indkaldes til prøven allerede i foråret før udlandsopholdet, dvs. i 9./10. kl. Hvis prøven bestås, er eleven sikret optagelse året efter. Forældrene orienteres om, at de senest 1. marts skal give gymnasiet besked, om eleven fortsat ønsker optagelse.
  3. Hvis eleven vurderes ikke uddannelsesparat af UU: Gymnasiets leder afgør, om eleven kan optages (§15). Denne afgørelse kan stadig træffes før udlandsopholdet (§2). Hvis lederen vurderer, at eleven ikke kan optages, kan eleven naturligvis søge igen efter udlandsopholdet.
  4. Hvis en elev optages, men derefter ikke aflægger en eller flere af de påkrævede afgangsprøver efter 9./10. klasse: Medmindre der er tale om sygdom, skal eleven til optagelsesprøve (§15.3). Det pågældende gymnasium kan dog tillade, at denne prøve først aflægges efter udlandsopholdet og i forbindelse med undervisningens start (§16.2) 

Publiceret 02-02-2018