Du har kun krav på optagelse det år du søger ind.

Hvis du ikke påbegynder samme år, skal du vurderes på ny. Afgørelsen kan basere sig på en optagelsesprøve.        

  • Du kan vente et år med at starte, fx hvis du skal et år til udlandet på en uddannelsesinstitution.        
  • Hvis du er blevet optaget i en af uddannelserne stx, hhx eller htx og ønsker at skifte til en af de andre uddannelser, skal du henvende dig direkte til lederen af den institution, du ønsker optagelse på.       
  • Søger du om optagelse efter ansøgningsfristens udløb, kan du optages, hvis der er ledige pladser. Institutionens leder vurderer dine kvalifikationer, måske baseret på en optagelsesprøve.

Publiceret 02-02-2018