For at få krav på optagelse, skal du:


1.    Have gennemført undervisning, der svarer til 9. eller 10. klasse,

2.    have søgt om optagelse det førstkommende skoleår efter, at 9. eller 10. klasse er afsluttet,

3.    have aflagt folkeskolens 9. eller 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del,

4.    have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10.klasse eller have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i fysik/kemi efter 10.klasse,

5.    have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og

6.     have aflagt prøve i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) efter 9. eller 10. klasse. Elever, der aflægger prøven i 10. klasse, skal aflægge både mundtlig og skriftlig prøve.

Du har ikke retskrav på optagelse, hvis du er indstilloptagelsesprøve af Ungdommens Uddannelsesvejledning eller grundskolen

Publiceret 02-02-2018