For at få krav på optagelse, skal du:


1.    Have gennemført undervisning, der svarer til 10. klasse,

2.    have søgt om optagelse det førstkommende skoleår efter, at 10. klasse er afsluttet,

3.    have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del,

4.    have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10.klasse eller have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i fysik/kemi efter 10.klasse,

5.    have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og

6.     have aflagt prøve i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) efter 9. eller 10. klasse. Elever, der aflægger prøven i 10. klasse, skal aflægge både mundtlig og skriftlig prøve.

Du har ikke retskrav på optagelse, hvis du er indstilloptagelsesprøve af Ungdommens Uddannelsesvejledning eller grundskolen

Publiceret 09-04-2015