Du skal være særlig opmærksom på:

  • At du har aflagt alle obligatoriske afgangsprøver i 9. klasse, herunder en prøve i 2. fremmedsprog, dvs. fransk eller tysk, hvis prøven er blevet udtrukket,
  • At du har modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk).
  • I 10. klasse skal du tage prøven i dansk, engelsk og matematik igen. Du vælger selv om det skal være FSA eller FS10. Sidstnævnte prøve skal imidlertid være både mundtlig og skriftlig. 

Publiceret 02-02-2018