For at få krav på optagelse skal du:  

1.    have gennemført undervisning, der svarer til 9. klasse,

2.    have søgt om optagelse det førstkommende skoleår efter, at 9. eller 10. klasse er afsluttet,

3.    have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, herunder en prøve i 2. fremmedsprog, dvs. fransk eller tysk, hvis prøven er blevet udtrukket,

4.    have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk).

Hvis du har gået i 10. klasse, og opfylder de 4 punkter skal du tage prøven i dansk, matematik og engelsk. Du vælger selv om det skal være 9. klasse prøven eller 10. klasse prøven. Sidstnævnte prøve skal imidlertid være både mundtlig og skriftlig.

Du har ikke retskrav på optagelse, hvis du er indstillet til optagelsesprøve af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Publiceret 02-02-2018