Du skal til optagelsesprøve hvis:

  • Hvis du ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøve i alle de fag, der er blevet udtrukket på din skole eller folkeskolens 10. klasseprøve, skal du altid til optagelsesprøve 
  • Hvis du er indstillet til optagelsesprøve af UU vejleder eller folkeskole, afgør lederen af uddannelsesinstitutionen om du skal til optagelsesprøve, eller om du eventuelt kan optages på baggrund af en samtale.
  • Optagelsesprøverne skal finde sted inden uddannelsens sommerferie. Er du på udlandsophold kan optagelsesprøven finde sted i forbindelse med skolestart.
  • Formålet med optagelsesprøven er at finde ud af, om du kan følge undervisningen på tilfredsstillende vis og gennemføre på normal tid. Optagelsesprøven består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi. 

Publiceret 02-02-2018