Optagelse på stx, hhx og htx:

 Hvis du har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve efter 9. klasse, skal du ikke nødvendigvis til optagelsesprøve, men du har ikke retskrav på optagelse. Du skal til optagelsesprøve, hvis din 10. klasse-skole har indstillet dig til det og gymnasiet synes der er grund til det.

Lederen af uddannelsesinstitutionen som du søger optagelse på, afgør om du skal til optagelsesprøve, eller om du eventuelt kan optages på baggrund af en samtale.

Optagelse på hf:

Hvis du ikke har aflagt 10. klasseprøven i dansk, matematik og engelsk skal du altid til optagelsesprøve. Prøven skal være både mundtlig og skriftlig

Publiceret 02-02-2018