Krav på EUD efter Grundforløb2

Ministeriet har udarbejdet en oversigt over erhvervsuddannelserne og overgangskrav. 

På dette link kan du se oversigten over kravene efter Grundforløb2

Publiceret 08-09-2015