Hvis du vil være, frisør, bager, sælger, murer osv., skal du normalt starte på en erhvervsskole.

Der er 107 forskellige erhvervsuddannelser at vælge imellem, men du skal først bare vælge mellem 4 hovedområder:

  1. Omsorg, sundhed og pædagogik
  2. Kontor, handel og forretningsservice
  3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  4. Teknologi, byggeri og transport

Derefter har du god tid til prøve forskellige fag på en erhvervsskole, med megen vægt på praktiske fag. Her i Skive kan det foregå på teknisk skole, social- og sundhedsskole eller handelsskole, men du kan også vælge landbrugs- eller erhvervsskole i andre kommuner.

Hvis du kommer direkte fra 9.-10. klasse, går du i klasse med andre elever på din egen alder, på et Grundforløb 1, som varer et halvt år. Derefter kan du fortsætte et halvt år mere på Grundforløb 2, og efter dette år skal du have en uddannelsesaftale med en eller flere virksomheder. Efter 2-5 år kan du så stå med en faglig uddannelse, som du kan bruge til at få et job eller læse videre. 

Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9.-10. klasse. Det er i hvert fald politikernes mål, fordi vi kommer til at mangle dygtige faglærte inden for mange fag. Så nu har man vedtaget en ny lov, som gør det mere attraktivt og overskueligt at komme i gang på en erhvervsskole. På alle 4 områder kan de unge også vælge en EUX, hvor man kombinerer det faglige med fag på gymnasialt niveau. Et EUX-bevis åbner endnu flere døre for både job og videregående uddannelse.

Unge, som ikke kommer fra 9.-10. klasse, kan naturligvis også vælge en erhvervsuddannelse, og med den nye lov har man lavet en særlig EUV: Erhvervsuddannelse for voksne over 25 år.

Du kan læse mere om de nye erhvervsuddannelser på ug.dk, især på dette link:

https://www.ug.dk/hvordan-er-det-gaa-paa-eudeud/strukturen-paa-erhvervsuddannelserne

Publiceret 27-05-2019