EGU er en 2 årig uddannelse, sammensat specielt for dig, i samarbejde med din vejleder.

EGU består af ca. 1½ års praktik i forskellige virksomheder og ca. ½ års skolegang fordelt på kortere perioder.
I hele EGU-forløbet har du en fast vejleder tilknyttet.

Hvem kan starte på EGU?

Egu er for unge mellem 16 og 30 år (flest 17 - 20 årige),

 • der ikke er i gang med en anden uddannelse.
 • der ikke har et arbejde.
 • der har afbrudt en erhvervsuddannelse
 • der vil arbejde praktisk.
 • der vil uddanne sig ved at arbejde.
 • der ikke vil have for meget teori.
 • der vil have en kortere uddannelse.
 • der lærer bedst på mindre hold.

Hvordan er EGU'en sammensat?

Du starter med et praktikforløb i en virksomhed eller med et introduktionskursus.

Derefter finder du og din vejleder ud af, om EGU er noget for dig. Du og din vejleder laver nu i fællesskab en plan for de næste 2 år

 • Skoleugerne kan foregå
  • på en erhvervsskole.
  • en ungdomsskole.
  • en produktionsskole.
  • en daghøjskole.
  • etc. 
    
 • Undervisningen
  •  Undervisningen er mest praktisk -der er kun lidt med bøger.
  • Du lærer ved at gøre det - praktisk.
  • Du får skoleydelse i skoleperioderne.
 • Praktik
  •  I praktik arbejder du i en privat eller en offentlig virksomhed indenfor dit fagområde. Du er selv med til at finde praktikpladsen, men EGU-vejlederen hjælper dig. Du får løn, når du er i praktik.
 • Vejledning
  • Vejledningen fortsætter i hele uddannelsen og handler om, hvordan du klarer dig på skolen og på praktikpladsen. Den handler også om økonomi, sociale forhold, bolig og om din fremtid.

Får man løn under EGU?

 • Du får skoleydelse i skoleugerne. Takster 2017:
  • hvis du er under 18 år: kr. 705,- /ugen.
  • hvis du er over 18 år: kr. 1.687,- /ugen.
  • Praktikløn ca kr 1.862,20,- kr. pr. uge (afhænger af, hvilken overenskomst man bliver ansat under)

Hvordan optages du på EGU?  

 • Optagelse sker efter aftale med din UU-vejleder eller sagsbehandler, som skal indstille dig til EGU.

Ungdomsskolen står for EGU'en og herfra får du både undervisning og vejledning. Læs mere om EGU her på Ungdomsskolen-Skives hjemmeside. 

Publiceret 24-08-2017