Spring navigation over

Ungetal april 2017

21-04-2017

Vi fastholder fortsat pæne uddannelsestal for de unge i Skive Kommune.

16-24-årige, som ikke er i ordinær uddannelse/ikke har gennemført uddannelse

Tallene er fra UU Skives database, baseret på oplysninger fra Undervisningsministeriets ungedatabase.

UU Skive kontakter alle unge under 25 år, som ikke er i gang eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Bortset fra nogle få unge, som vi ikke kan få kontakt med, ved vi således, hvad alle unge er i gang med.

Se tallene under statistik - tryk på nedenstående