Spring navigation over

Studievalgsportfolio

31-05-2018

Fra næste skoleår skal eleverne fra og med 8. klasse arbejde med at udfylde deres studievalgsportfolio

Studievalgsportfolio

Den personlige studiovalgsportfolio er et led i den unges forberedelse til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse og den skal vedhæftes elevens ansøgning til ungdomsuddannelse på optagelse.dk.

UU samarbejder med en række grundskoler om, at komme med forslag til eksemplariske forløb til arbejdet med studievalgsportfolioen.

Man kan læse mere om studievalgsportfolioen på dette link:

https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/studievalgsportfolio