Spring navigation over

Konference med Stefan Hermann

30-05-2017

Konference mandag den 29. maj på Læreruddannelsen i Skive med Rektor Stefan Hermann - Arrangør Skive Kommune

BEDRE VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE

Konference om ungeindsatsen for "Unge på kanten"

Skive Kommune var arrangør ved en konference med fokus på de anbefalinger, som regeringens ekspertgruppe kommer med omkring Bedre veje til Ungdomsuddannelse.

Rektor Stefan Herman er formand for ekspertgruppen og han var inviteret til at komme og holde et oplæg om, hvad ekspertgruppen er kommet frem til af anbefalinger.

Stefan Hermann gav udtryk for, at geografisk set ville Skive være oplagt til at blive et af de lokalområder, der får et af de nye uddannelsessteder, som skal hjælpe de udsatte unge til at komme i den rigtige retning i forhold til uddannelse og arbejde.

Anbefalingerne handler om, at man vil samle en masse tilbud til de udsatte unge i én uddannelse: Den forberedende ungdomsuddannelse. Desuden anbefaler Ekspertgruppen en ny og mere sammenhængende indsats for de unge på kanten, bl.a. med én kontaktperson.