Spring navigation over

Ikke parat til uddannelse - hvad så?

01-06-2016

Der er flere gode tilbud til de unge, der ikke kan komme i gang med uddannelse, selv om de gerne vil.

Ikke parat til uddannelse - hvad så? 

En gruppe unge 16-25 årige kan ikke komme i gang med uddannelse, selv om de gerne vil. Årsagerne kan være faglige, personlige eller sociale. I Skive Kommune har vi en del tilbud, der hjælper disse unge til at blive klar:

Mange unge vælger 10. klasse – enten den lokale ”Tieren” eller på efterskole.

Produktionsskolen kan man afprøve sig selv i flere værksteder og få samlet op på fag som dansk og matematik. Man får en skoleydelse og kan starte og afslutte, når man vil.

VUC har en række tilbud til alle over 18 år: Her kan man tage et enkelt fag eller sammensætte en hel pakke af fag. Der er også forskellige niveauer, fx også små hold for ordblinde, særlige EUD-forberedende forløb og HF-fag. Hvis man har minimum 23 timer pr. uge, kan man søge SU.

EGU – erhvervs-grunduddannelsen er også et tilbud til unge 16-29 årige, som ikke er klar til en ordinær uddannelse. EGU er en blanding af skole og praktik på forskellige arbejdspladser, den tager to år og foregår på Ungdomsskolen. EGU kan foregå inden for mange forskellige jobområder. Man får løn eller EGU-ydelse under hele uddannelsen.

KUU – den kombinerede ungdomsuddannelse er ligeledes et tilbud til disse unge, dog kun op til 25 år. Når man er over 18 år, kan man søge SU. Her er også træningsforløb, der foregår på arbejdspladser, kombineret med værkstedspræget undervisning, som i starten foregår på Ungdomsskolen. Senere kan der være skoleophold på handelsskolen eller produktionsskolen, og man specialiserer og dygtiggør sig i en branche-retning, enten handel og kundeservice, eller inden for jordbrug, mad og sundhed.

UngFlex er et særligt tilbud til unge under 18 år i Skive. Det foregår også på Ungdomsskolen, og her sammensættes et forløb, der passer til hver enkelt af de unge, fx praktik, brobygning, socialt samvær og madlavning. Det foregår på små hold, og målet er at gøre de unge klar til en uddannelse.

Job eller praktik i en virksomhed kan også være en god måde at blive klar til uddannelse. UU Skive kan hjælpe den unge med dette.

UU Skive kontakter alle unge under 25 år, som ikke er i gang med en uddannelse. De unge selv og deres forældre er også velkomne til at kontakte UU Skive. UU har ingen myndighed, men kan fortælle mere om de enkelte tilbud