Spring navigation over

Brugerundersøgelse blandt elever i 9.-10.- klasse Skive Kommune

15-10-2015

Undersøgelsen viser hvor tilfredse eleverne er med den vejledning de har fået og om de er klar til uddannelse

Brugerundersøgelse blandt elever i 9.-10. klasse, Skive Kommune

Eleverne føler sig klar til at vælge uddannelse.

Undervisningsministeriet har udsendt resultatet af den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt eleverne i 9.-10. klasse: Hvor tilfredse er de med den vejledning, de har fået, og føler de sig klar til at vælge uddannelse?

Næsten 500 af vore elever har svaret, og 93 % føler sig afklarede. Det er samme niveau som sidste år og landets næsthøjeste ift et gennemsnit på 90 %.

Samtidig ligger vi tredjelavest, når eleverne svarer, hvor meget de forskellige vejledningsaktiviteter har hjulpet dem! 54 % svarer "meget" eller "noget", et fald på 11 % fra sidst og under et landsgennemsnit på 62%

 

Jeg er meget tilfreds med denne udvikling! Med Eud-reformen blev UU Skives budget reduceret med 26 %, og der skal kun gives kollektiv vejledning til de elever, der vurderes at være uddannelsesparate. Naturligt nok er en del uddannelsesparate elever - og deres forældre - utilfredse med den vejledning, de dermed får, og at UU-vejlederne, venligt men bestemt, henviser dem til eVejledning og ug.dk, og UU ville også gerne udfordre flere af dem. Men det er altså politisk besluttet, at vi skal fokusere vejledningen på dem, der har størst behov, og det ser ud til at være lykkedes, når 93 % føler sig klar til at vælge.

Forældrenes rolle: De vigtigste personer i vejledningen er mor og far, heldigvis da, og blandt vejledningsaktiviteterne er topscorerne åbent hus arrangementer, brobygning på ungdomsuddannelserne og erhvervspraktik.

Heri ligger nogle udfordringer: Kun 6 ud af 10 elever svarer, at deres forældre har deltaget i vejledningsaktiviteter, og kun 42 % har deltaget i åbent hus. Erhvervspraktik afgøres ikke af UU, men af den enkelte skole, og i Skive har kun 37 % af eleverne i 9. klasse været i dette, mod 60 % på landsplan. Brobygning: Alle kommer i en uges introduktionskursus på to ungdomsuddannelser i 8. klasse, og i 10. klasse er der masser af brobygning, hvis man vælger folkeskolen. Men i 9. klasse er brobygning fra i år kun for ikke uddannelsesparate elever.

Det er fortsat UU, der står for vejledningen - og dermed nok fortsat må tage imod en del kritik fra elever og forældre, der ønsker personlig vejledning. Men lærerne spiller også en stor rolle. Desværre svarer kun 23 %, at deres lærere har hjulpet dem med at vælge.

 

EVejledning: Heldigvis ser det ud til, at UU- vejlederne og skolerne i Skive Kommune nu har fået lært mange flere elever at bruge eVejledning og ug.dk. Her ligger vi langt over landsgennemsnittet, og det tyder igen på, at UU har fået rettet den personlige vejledning mod de ikke-uddannelsesparate, og samtidig fået lært de fleste elever selv at bruge andre kanaler.

Udvalgte tal

Vi har sammenlignet udvalgte tal fra skive med landstallene.

Se dem her