Spring navigation over

95% blev til 93...

20-01-2017

i 2006 satte man en politisk målsætning: I 2015 skulle mindst 95% af en årgang tage en ungdomsuddannelse, (målt på en 25 års fremskrivning)

95% blev til 93....

I 2006 satte man en politisk målsætning: i 2015 skulle mindst 95 % af en årgang tage en ungdomsuddannelse, (målt på en 25 års fremskrivning).

Vi nåede ikke de 95 %, men resultatet i Skive Kommune er pænt: 93 %. Kun 9 nordsjællandske kommuner nåede de 95 %, landsgennemsnittet blev 92 %. Skive deler en tilfredsstillende 25. plads blandt landets 98 kommuner.

 

Undervisningsministeriet forklarer, at resultatet var forventet som følge af reformen inden for erhvervsuddannelserne: De nye adgangskrav har reduceret elevtallet her, og det gælder også i Skive Kommune. Den nye gymnasiereform vil lukke flere ude.

Vi har mange unge, som p.t. ikke er uddannelsesparate nok til at leve op til kravene for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, og som derfor må lave noget andet.

 

Er det så en uddannelsesmæssig fiasko? Nej, i 2006 var niveauet på 86 %, også her i vores område. (Vi har også været oppe på 95 % og i top 10 i Danmark). Men alle unge vil gerne uddannelse, og så er det ikke godt, at vi laver et uddannelsessystem i Danmark, hvor flere unge dømmes ude!

Årsagerne er både faglige og især personlige og sociale barrierer, og min vurdering er, at vores uddannelsessystem er med til at gøre det værre. Det er ikke sundt for de unges selvværd at opleve nederlag på nederlag. Det gælder både i grundskolen og i høj grad for de lidt ældre unge, som typisk har afbrudt én eller flere uddannelser. Når de forsøger igen, afvises de på grund af karakterkrav – eller dropper ud igen, fordi kravene er skruet i vejret til både EUD (erhvervsuddannelserne) og gymnasiet. Og efter tre forsøg på en erhvervsuddannelse er man dømt ude for evigt! (Medmindre man selv kan finde en mester).

Trods ministeriets erkendelse har kommunerne endnu ikke fået ekstra midler til at løse opgaven med at gøre de unge klar, men der er måske håb forude:

 

Undervisningsministeren ser frem til de anbefalinger, som snart kommer fra den ekspertgruppe, som Lars Løkke Rasmussen var med til at nedsætte. Gruppen, med Stefan Hermann som formand, skal pege på ”bedre veje til en ungdomsuddannelse”.

Det glæder jeg mig også til i Skive….Og indtil da sidder vi ikke med hænderne i skødet: Vi er i fællesskab godt i gang med at forbedre og forebygge: Rekordmange unge er i gang på produktionsskolen, mange gør sig klar på VUC, Folkeskolen er i gang med at gøre flere elever uddannelsesparate, Ungdomsskolen har gode tilbud til de 15-17 årige, som ikke er klar til uddannelse, og Jobcenter Skive og UU Skive laver nu fælles mere målrettede tilbud til de alt for mange unge i kontanthjælpssystemet. Der er bl.a. aftalt brobygningsforløb på de tre erhvervsskoler for op mod 100 ledige unge, som således bliver fagligt og personligt afklaret.

Med den indsats forventer jeg, at antallet af unge på uddannelseshjælp falder i 2017, og at flere således kan gå i gang med en ungdomsuddannelse.