DATABESKYTTELSE

I UU Skive ved vi meget om dig, men vi passer på disse oplysninger og sender dem kun videre til andre, hvis vi har dit samtykke, eller hvis det er noget, vi skal gøre  efter lovene om vejledning.

HVOR HENTER VI OPLYSNINGER OM DIG?:
UU Skive har oplysninger om alle unge fra 13-29 år. Fra Folkeregistret får vi automatisk oplysninger om dit cpr.nr., din adresse og om almindelige familieforhold. Hvis du flytter adresse, får vi besked om dette.

Fra andre systemer får vi oplysninger om din skolegang, fra 6. klasse. Vi får besked om dine karakterer fra folkeskolen og om din uddannelsesparathedsvurdering. Vi ved normalt også, om du er i gang med uddannelse, job eller noget andet. Disse oplysninger får vi automatisk fra “Ungedatabasen”, som styres af Undervisningsministeriet. Når du afslutter eller afbryder noget af det, får vi også besked.

VI KAN GODT FINDE PÅ AT KONTAKTE DIG:
Hvis vi ikke ved, hvad du laver, skal vi kontakte dig. Vi bestemmer ikke noget, men tilbyder dig blot vejledning.

SAMTYKKE:
Du kan ikke sige nej til, at vi får disse oplysninger, og at de er registrerede i vores system. Det hedder UvData, og dette firma har pligt til at sørge for at passe godt på dine oplysninger. Vi har en “Databehandleraftale” med firmaet.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER:
Men i nogle tilfælde noterer UU personfølsomme oplysninger om dig og sender dem videre til den skole, du går på eller skal i gang på. Det gør vi kun, hvis vi får dit samtykke til det. Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med vejledningen. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre give samtykke.

 
Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder her:

Publiceret 03-07-2018