Alle elever skal udarbejde en uddannelsesplan, som sendes videre til det uddannelsessted, som du vælger efter 9. klasse.

Hvis du er i tvivl om dit valg, har du flere muligheder:

 • www.ug.dk
 • www.eVejledning.dk
 • andre hjemmesider
 • dine forældre
 • din UU-vejleder orienterer i klassen om uddannelsesmulighederne
 • introduktionskurser på alle uddannelser - 1 uge i 8. klasse
 • alle uddannelsessteder har åbent-hus, typisk i november og januar.
 • UU-vejlederen giver desuden personlig vejledning til de elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate i 8. klasse
 • alle elever har ret til at komme i brobygning eller erhvervspraktik i 9. kl.
 • alle elever SKAL i brobygning og HAR RET TIL at komme i erhvervspraktik i 10. kl.

En uddannelsesplan skal indeholde:

 • Mål for uddannelsen
 • Ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, FGU eller anden aktivitet
 • Elevens standpunkts- og prøvekarakterer
 • UU’s eller skolens vurdering af, om eleven er uddannelsesparat
 • Hvis eleven vælger 10. klasse: Hvad vil eleven opnå med 10. klasse forløbet.
 • alle elever udfylder og vedhæfter Studievalgsportfolioen i optagelse.dk
 • Underskrift: Elev og forældre, og for elever, som er vurderet ikke uddannelsesparate desuden UU

Publiceret 20-11-2018