Du opfylder adgangskravene, hvis du

  • har mindst 2 i gennemsnit i dansk og det samme i matematik til 9. eller 10. klasseprøven
  • UU og skolen vurderer, at du har de nødvendige personlige og sociale kompetencer

Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du evt. blive optaget alligevel, efter en prøve eller en samtale.
Hvis du HAR en uddannelsesaftale med et praktiksted, har du automatisk adgang til erhvervsuddannelse.

Publiceret 17-11-2016