Optagelse på en gymnasial uddannelse

Hvis man er vurderet ikke-uddannelsesparat, eller man ikke opnår de nødvendige karakterer ved eksamen, så har man ikke krav på at blive optaget, men man har mulighed for at søge om optagelse og få adgang fx via en vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og helhedsvurdering. Man kan spørge sin vejleder eller chatte med e-vejledningen om de adgangskrav, der er gældende.

Hvis du vil have et overblik over adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (HTX, HHX og STX) samt til den 2-årige HF, kan du læse om dem på nedenstående link. 

Læs nærmere på  

Uddannelsesguiden

Publiceret 29-04-2020