De elever, der vurderes ikke uddannelses-parate, får en særlig vejlednings- og skoleindsats, planlagt af lærerne og UU-vejlederen. Når disse elever skal tilmelde sig en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, vurderer UU i samarbejde med skolen, om de er blevet uddannelsesparate.

En særlig vejledningsindsats kan være:

·         Særlige praktikforløb

·         Besøg på arbejdspladser

·         Besøg på uddannelsessteder

·         Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper

·         Forlængede brobygningsforløb i 8.-9. klasse

·         Tilbud om brobygning i 9. klasse

·         Uddannelsesplan udarbejdes sammen med UU-vejleder

·         Samarbejde med forældre

.         Deltagelse i netværksgruppe på skolen


Du og dine forældre har krav på en begrundelse, hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat. Hvis I ikke er enige i UU-vejlederens vurdering, kan I forlange at få en ny vurdering, som normalt foretages af det uddannelsessted, som du søger. Hvis stedet vurderer, at du kan starte, er denne vurdering gældende.

Publiceret 02-02-2018