Skolen skal vurdere alle elevers uddannelsesparathed i 8. klasse og igen i 9. klasse. Hvis skolen vurderer, at du er uddannelsesparat i 8. klasse og ikke ændrer på denne vurdering i 9. klasse, anses du for at være uddannelsesparat, også efter 9. og 10. klasse. Hvis skolen vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, laver skolen og UU en særlig skole- og vejledningsindsats, så du forhåbentlig bliver uddannelsesparat efter 9. klasse. Se særligt afsnit i kolonnen til venstre.

Hvis du vurderes uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, kan du regne med at blive optaget. Der er dog adgangsbegrænsning på visse uddannelser, og der kan være venteliste, og du skal have mindst 2 i både dansk og matematik ved 9. eller 10. klasse prøven..

Hvis du vurderes uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, har du krav på at blive optaget, hvis du ellers opfylder betingelserne, se fx ug.dk Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat, kan du ikke direkte starte på uddannelsen.

 

Pligt til uddannelse:

Alle 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, som sigter mod, at den unge kan gennemføre en uddannelse.

UU skal føre tilsyn med, at denne pligt overholdes. Du kan altid ændre din uddannelsesplan, men du og dine forældre skal samarbejde med UU om, at det, der er aftalt, bliver overholdt.

Ungeydelse: Forældre til unge 15-17 årige modtager en ungeydelse. Kommunen kan tilbageholde denne ungeydelse, hvis den unge ikke overholder pligten til at være i uddannelse, arbejde eller lignende. Det sker dog ikke, hvis det skyldes handicap, sygdom eller sociale problemer.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside: Skm.dk

Publiceret 31-03-2020