Du og dine forældre skal selv sørge for at sende din uddannelsesplan videre efter 9. og 10. klasse. Ligegyldigt hvad du skal efter 9.-10. klasse, skal du sende din uddannelsesplan.

Du sender den via www.optagelse.dk, senest den 1. marts, og hermed tilmelder du dig fx.:

  • Erhvervsuddannelse
  • Gymnasial uddannelse
  • 10. klasse folkeskole eller fri- og efterskole
  • Forberedende forløb FGU - (Forberedende grunduddannelse)
  • Andet (herunder STU - særlig tilrettelagt uddannelse, udlandsrejse, mv.)

Din skole sørger for at sende dine standpunkts- og eksamenskarakterer til optagelse.dk.

Hvis du er vurderet ikke uddannelsesparat, hjælper UU dig med at udfylde og sende din tilmelding på optagelse.dk

Elever, der søger erhvervsuddannelse, får besked om optagelse senest 3 dage efter at erhvervsskolen har modtaget 9. klasse eksamensresultater i dansk og matematik.

Elever, der søger gymnasial uddannelse, får besked om optagelse senest d. 1.-6.

Publiceret 20-11-2018