Folkeskolens opgaver ifm uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse:

(Med henv. til lov om folkeskolen eller bekendtgørelse om uddannelsesparathed)

Skolens leder skal:

.         Sørge for, at alle elever i 8. og 9. klasse vurderes uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat
          (Lov om Fsk § 13b.4)

.         Sikre, at oplysninger om standpunktskarakterer, sociale og personlige forudsætninger og
          elevens ønske om ungdomsuddannelse er afgivet, så de står til rådighed for uddannelses-
          parathedsvurderingen i optagelse.dk senest den 1. december (Bek. om vejledning § 11)

.         Iværksætte en skole- og vejledningsindsats for elever, der ikke er uddannelsesparate i 8. klasse,
          i samarbejde med UU (Lov om Fsk § 7a.2)

.         Sikre, at følgende fremgår af elevplanen for alle elever i 8.-9. klasse (Lov, § 13b.4):

·         Hvilken ungdomsuddannelse påtænker eleven at søge?

·         En vurdering af, om eleven har de nødvendige sociale og personlige forudsætninger for
          uddannelsen.

·         Den besluttede indsats for de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse

.         Påføre elevens standpunkts- og prøvekarakterer i uddannelsesplanen (= optagelse.dk)
          (Bek. § 23, stk. 5)

.         For de elever, som ønsker erhvervsuddannelse:
          Sende prøvekarakterer fra 9. eller 10. klasseprøver i dansk og matematik, til den erhvervsskole,
          som eleven søger (Bek. § 23, stk. 6)

.         Sende karaktererne for 9. og 10. klasseprøverne i dansk og matematik til optagelse.dk
          senest den 20. juni (Bek. 25.3)

.         Orientere forældrene om dette – UU deltager gerne i orienteringen

NB: Forældrene har selv ansvaret for uddannelsesplan og ansøgning til ungdomsuddannelse via optagelse.dk, senest den 1. marts. UU har ansvaret for de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparat.

Publiceret 17-11-2016